Voorwaarden website www.katoenpad.nl 

Deze gebruiksvoorwaarden (verder te noemen: Website Voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de website www.katoenpad.nl. Via deze website kunt u gebruik maken van de informatie (tekst, foto en film) over het Katoenpad (Mierlo) die u via dit platform krijgt aangeboden. U kunt deze Website Voorwaarden downloaden, zodat u ze kan opslaan of printen. Met het bezoeken of gebruiken van www.katoenpad.nl, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1. Algemeen

1.1 De website www.katoenpad.nl wordt u aangeboden door:

Gemeente Geldrop-Mierlo

Postadres: Postbus 10101, 5660 GA, Geldrop
Vestigingsadres: Hofstraat 4, 5664 HT, Geldrop
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 17272524
Telefoon: 14 040
E-mailadres:[email protected]

1.2 Bij het gebruik van de website www.katoenpad.nl is ook het Privacybeleid van de gemeente Geldrop-Mierlo van toepassing, waarin u kunt lezen hoe de gemeente Geldrop-Mierlo omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit beleid kunt u vinden op www.geldrop-mierlo.nl.

2. Zorgvuldig omgaan met de website www.katoenpad.nl 

3.1 Om misbruik en/of storingen en/of andere problemen te voorkomen, moet u er voor zorgen dat uw Apparatuur en verbindingen voldoende zijn beveiligd tegen onbevoegd gebruik door derden, malware, trojan horses en virussen.

3. Kosten

3.1 De gemeente Geldrop-Mierlo brengt voor het gebruik van de website www.katoenpad.nl geen kosten in rekening.

3.2 U draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de Apparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van deze website.

4. Veiligheidsmaatregelen

4.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de website www.katoenpad.nl. 

5. Aansprakelijkheid

5.1 De gemeente Geldrop-Mierlo spant zich in om de website www.katoenpad.nl aan u ter beschikking te stellen. Ondanks voortdurende aandacht, zorg en waarborgen, kan de gemeente Geldrop-Mierlo niet garanderen dat de website www.katoenpad.nl foutloos, ononderbroken en virusvrij zal functioneren. De gemeente Geldrop-Mierlo aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor gevolgen van eventuele onjuistheden in de gegevens die via de website www.katoenpad.nl ontsloten worden.

5.2 De gemeente Geldrop-Mierlo kan op ieder gewenst moment het aanbieden van de website www.katoenpad.nl staken of de inhoud aanpassen.

5.3 De gemeente Geldrop-Mierlo is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van u of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van het gebruik van de website www.katoenpad.nl. 

5.4 De website www.katoenpad.nl kan banners en links bevatten naar externe internetpagina’s. De gemeente Geldrop-Mierlo is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s of van internetpagina’s en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. De gemeente Geldrop-Mierlo is niet verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens op deze externe internetpagina’s.

6. Licentie en intellectuele eigendom

6.1 De Inhoud van de website www.katoenpad.nl, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs-, merkrechten. Deze rechten berusten bij de gemeente Geldrop-Mierlo. Het is niet toegestaan enig onderdeel van deze site te kopiëren of te openbaren, exploiteren of op andere wijze te gebruiken, zonder voorafgaande toestemming van de gemeente Geldrop-Mierlo.

6.2 De gemeente Geldrop-Mierlo verleent hierbij aan u een niet exclusief, royaltyvrij en herroepbare licentie om de website www.katoenpad.nl te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.

7. Privacy

De gemeente Geldrop-Mierlo verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon, zoals naam, adres, emailadres of telefoonnummer. Ook een pasfoto en camerabeelden kunnen persoonsgegevens bevatten. De gemeente beschikt over uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Klik hier voor de privacyverklaring (link naar tekst hieronder: Gemeente GeldropMierlo en privacy) van de gemeente Geldrop-Mierlo.

8. Meting en Analyse

De gemeente Geldrop-Mierlo blijft de website www.katoenpad.nl verbeteren door nieuwe functionaliteiten toe te voegen of bestaande functionaliteiten te verbeteren op basis van klantfeedback en gebruikerservaringen. De gemeente Geldrop-Mierlo gebruikt software voor het verzamelen van uw gegevens en het analyseren van uw bezoek aan de website, zoals de pagina’s die u bezoekt, hoe vaak u terugkomt en eventuele problemen die u ervaart. Deze gegevens worden verwerkt door de gemeente Geldrop-Mierlo voor het verbeteren van onze service en de werking van de website, te denken valt aan: het tonen van relevante informatie, functionaliteit optimalisatie en het gebruiksvriendelijker maken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacy statement.

9. Beëindiging en deactiveren app

9.1 De gemeente Geldrop-Mierlo mag het gebruik van de website www.katoenpad.nl op elk moment beëindigen. Bij beëindiging worden de rechten en licenties die in deze voorwaarden aan u zijn verleend, beëindigd.

 9.2 U kunt het gebruik van de website www.katoenpad.nl altijd zelf beëindigen.

10. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met de website www.katoenpad.nl en/of deze Website Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Bosch.

11 Overige bepalingen

11.1 Is of worden deze Website Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Website Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

11.2 Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van de website www.katoenpad.nl  of de diensten, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente via [email protected] of via het telefoonnummer 088-1631000.